Simone de Beauvoir

Simone de Beauvoir valittiin Dilemman kuukauden filosofiksi tammikuussa 2017. Filosofian maisterivaiheen opiskelija Minna-Kerttu Vienola kirjoitti hänestä lyhyen esittelyn.

Beauvoirista

Simone de Beauvoir (1908-86 Pariisissa) oli ranskalainen filosofi, kirjailija ja filosofian opettaja. Hänen pääasialliset suuntauksensa olivat eksistentialismi ja fenomenologia, ja hän suoritti suurimman osan temaattisista feministisen filosofian tutkimuksistaan näiden suuntausten raameissa. Beauvoirin tärkeimpänä teoksena pidetään yleisesti hänen magnum opustaan Toinen sukupuoli (La Deauxième Sexe, 1949), jossa hän tutkii sukupuolitetun ihmisen (tässä enimmäkseen naisen) tilannetta ikään kuin tilanteen sisältä käsin, avaten sukupuoleen kahlitun ihmisen tilanteen taustoja ja ehtoja. Muita tärkeinä pidettyjä teoksia ovat muun muassa Moniselitteisyyden etiikka (Pour une morale de l’ambiguité), Mandariinit 1–2 (Les Mandarines) sekä Vanhuus (La Force de l’Age). Beauvoirin tärkeimpiä filosofisia taustoja ja innoitajia ovat olleet ainakin Maurice Merleau-Ponty, Jean-Paul Sartre, Edmund Husserl, Emmanuel Levinas sekä Poulain de la Barre. Beauvoir oli myös aktiivinen feministi varsinkin akateemisissa piireissä.

Beauvoir on viime vuosina yhä enenevissä määrin tutkittu ja tärkeänä pidetty teoreetikko, ja hänen eksistentialistisia, fenomenologisia sekä yhteiskuntatieteellisiä tutkimuksiaan hyödynnetään paljon varsinkin sosiologian, sukupuolentutkimuksen sekä filosofian aloilla. Keskeisimpiä Beauvoir-tutkimuksen yhteisöjä on nykyisin kansainvälinen The Simone de Beauvoir Society. Suomessa tällä hetkellä tärkeimmistä Beauvoir-tutkijoista voisi mainita ainakin Erika Ruonakosken sekä Sara Heinämaan.

Minna-Kerttu Vienola


Lue lisää:

Advertisements